VRÁCENÍ JÍZDENKY

Kompletní nápovědu k e-shopu AMSBus.cz naleznete v e-shopu v odkazu Nápověda (ZDE).

Pokud chcete e-jízdenku před odjezdem spoje vrátit, provedete to dle instrukce uvedené v PDF souboru s e-jízdenkou, kde v textu pod e-jízdenkou jsou uvedeny "Podmínky použití e-jízdenky s kódem ...". V jejich druhém odstavci je uvedena klikací webová adresa stránky, která slouží k vrácení této e-jízdenky, a také kód, se kterým je třeba na této stránce přes formulář tuto e-jízdenku vyhledat a poté vrátit. Jízdenky se vrací v e-shopu AMSBus.cz v záložce VRÁTIT E-JÍZDENKU (https://amsbus.cz/vratitjizdenku/). 
E-jízdenku lze před odjezdem spoje vrátit jen dle Podmínek vracení stanovených dopravcem a na e-jízdence uvedených (srážka v Kč/doba do odjezdu spoje v hodinách, do kdy lze s uvedenou srážkou e-jízdenku nejpozději vrátit).

Podmínky vracení si určuje příslušný dopravce, e-shop AMSBus.cz na ně nemá žádný vliv.  Jsou uvedeny v PDF souboru zakoupené e-jízdenky ve tvaru výše srážky v Kč/doba do odjezdu v hodinách, do kdy dopravce umožňuje s touto srážkou provést vrácení. 

Při vracení se zadává šestimístný alfanumerický kód e-jízdenky a do pole "Text pro potvrzení“ text ze zobrazeného obrázku. Jestliže se e-jízdenka nezobrazí, byl jeden z kódů špatně zadán.

Jízdenky zakoupené na pokladně AMSBus není možné v e-shopu vracet. Dají se vrátit pouze osobně na kterékoliv pokladně systému AMSBus. Kompletní seznam předprodejních pokladen AMSBus včetně otevíracích dob naleznete na adrese http://pokladny.amsbus.cz/.

Po čase pravidelného odjezdu spoje nelze jízdenky vracet, takže v případě nestihnutí spoje jízdenka propadá. Viz "Podmínky použití e-jízdenky s kódem..." na PDF e-jízdence: 
„Neobsadí-li cestující místo nejpozději do odjezdu... ztrácí nárok na přepravu bez náhrady.“

Jízdenky nelze vracet po čase odjezdu spoje dle jízdního řádu. V takovém případě je lze pouze reklamovat. Informace o reklamaci naleznete ZDE.

Vrácení e-jízdenky je nevratný proces. Vrácená e-jízdenka je neplatná a nelze ji žádným způsobem obnovit.

U neprojeté nebo částečně projeté obousměrné jízdenky lze vybrat pouze část, kterou chcete vrátit, nebo ji vrátit celou (oba směry naráz) . V případě, že vracíte pouze část, e-shop Vám pak vygeneruje a zašle novou e-jízdenku jen pro jednu (zbývající) cestu. V takovém případě zpravidla ztrácíte slevu od dopravce za současný nákup jízdenky pro cestu Tam i Zpět, takže vrácená částka bývá obvykle nižší.

Po čase pravidelného odjezdu spoje nelze jízdenky vracet. Lze je pouze, za určitých podmínek, reklamovat. Informace o reklamaci naleznete ZDE.

VRÁCENÍ JÍZDENKY